Projekti

Naziv operacije (projekta): Ponovni zagon predelave kovin in ohranjanje zaposlitev s širitvijo proizvodnega sortimana, nabora strank in trajnostno strategijo – št. C2130-21500027 / OP20.07371/1

Kratek naziv operacije (projekta): Ponovni zagon kovinarske proizvodnje

Namen projekta je podpreti ponovni zagon podjetja in omogočiti 100% ohranitev obstoječih delovnih mest v kot v obdobju pred krizo COVID-19. To bomo zagotovili z nakupom opreme, izvedbo usposabljanj, spremembo trženjskih procesov in pripravo trajnostne strategije. Z nakupom nove opreme bo podjetje lahko diverzificiralo prodajo na trge, ki so v COVID-19 krizi manj prizadeti (gre za izdelovanje izdelkov za različne robote, medicinske pripomočke, predelavo plastike, električno industrijo idr.). Z večjim naborom potencialnih naročnikov, ki so predstavniki različnih panog, tudi takšnih, ki v COVID-19 krizi niso utrpeli se bo zmanjšalo tveganje izgube trga in s tem tudi izgube naročil in delovnih mest v podjetju, ter zmanjšanje odvisnosti od posameznih naročnikov. Podjetje bo z novo opremo in novimi produkti, za druge industrije, lahko nadomestilo izpad naročil prejšnjih naročnikov, sploh, ker se trg še vedno ni vzpostavil na raven izpred COVID-19 epidemije. S trajnostno strategijo bomo poskrbeli za celostni načrt trajnostnega razvoja in vzdržnosti podjetja tudi v prihodnje ter trajnostno ravnanje
z odpadki
.
Skupna predvidena vrednost projekta in sofinanciranja znaša 199.996,50 EUR.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014– 2020, v okviru prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Vas zanima več?